قطعات تهویه و سردخانه

-کندانسنگ یونیت                                            - درب سردخانه

- تابلو برق                                                     - هیتر

- لرزه گیر                                                    - شیر کمپرسور  

- کندانسور و اواپراتور شیلنگ تیوپ                      - کندانسور مخصوص آب دریا

- کندانسورهای آبی                                        - الکتروموتور

- کندانسورهای تجهیزی                                  - کندانسورهای هوایی

- اواپراتورهای بالای صفر                                 - اواپراتورهای زیر صفر

- برج های خنک کننده                                   - پمپ های آمونیاکی

- مبدل های حرارتی                                     - رسیورها

- مخازن و منابع تحت فشار

 

Scroll to Top