لوازم جانبی ، ابزار و موارد مصرفی

- پمپ وکیوم (ادواردز ، روبین ایر ، JB ، رفکو )                         - گیج ها

- ترمومتر - مانومتر                                                         - مانیفولد شارژ گاز

- نشت یاب                                                                - لوله بر و پرچ کن

- لوله های مسی                                                        - عایق های لوله و سطوح

- اتصالات مسی و برنجی                                              - روغن ها

- گازهای تبرید                                                          - انواع نشان دهنده های رطوبت و حرات و فشار

- نشان دهنده های دیجیتالی                                       - مواد رسوب زدا و جرم گیر

- سیم جوش نقره دگوسا - هریس                                - انواع گیج مانیفولد - مستر کول - روبین ایر - رفکو - امپریال

- لوله بر                                                                - کپی بر

- لوله گشاد کن                                                      - مهره برنجی

- مغزی برنجی                                                        - آچار جغجغه مانیفولد - مستر کول - روبین ایر - رفکو - امپریال

Scroll to Top